Kies een 4-tal vragen uit deze lijst:

  • Hoe heet je? Waar woon je? Heb je een gezin/huisdieren/…?
  • Beschrijf je perfecte dag.
  • Zou je beroemd willen zijn? Indien ja, op welke manier?
  • Wat denk je gemeen te hebben met mensen aan je tafel?
  • Waarvoor ben je het meest dankbaar?

Vervolledig de set met een vraag/opdracht uit deze lijst:

  • Stel iemand anders aan de tafel voor.
  • Is er een verhaal opgevallen? Vertel het in je eigen woorden en zeg wat je er zo bijzonder aan vond.