Voor de verkiezingen

Zoektocht naar kandidaten

Natuurlijk is het de bedoeling van de Burgerlijst dat er burgers op de lijst komen. We zoeken naar onafhankelijke burgers die mee de stad willen besturen door in de gemeenteraad te zetelen. Maar er is meer. Als verkozene van de Burgerlijst zetel je niet enkel in de commissies en gemeenteraad (zoals de klassieke partijen doen), maar ga je ook actief op zoek naar de mening van andere burgers.

Het systeem van uitklapdemocratie vraagt een specifiek soort van gemeenteraadsleden. Je moet je minstens kunnen vinden in de democratische eed en akkoord gaan met de universele rechten van de mens. De kandidaten die uiteindelijk op de lijst terecht komen worden ook verwacht om deze beide documenten te ondertekenen en ernaar te handelen.

Als je ons op de hoogte hebt gebracht van je interesse, nemen we contact met je op. We leren elkaar kennen en zorgen ervoor dat alles helder is. Ben je nog steeds geïnteresseerd? Dan word je een van de mogelijke kandidaten op de lijst. De bedoeling is zo veel mogelijk goede kandidaten te verzamelen, zodat we een lijst kunnen vormen die de stad goed vertegenwoordigt. Er zijn 56 zitjes in de gemeenteraad en dus mikken we op een lijst met 56 namen.

De uiteindelijke selectie en volgorde zal gebeuren door de kandidaten zelf. Bij de meeste partijen bepaalt de lijsttrekker de volgorde van de rest van de lijst. De Burgerlijst zal geen opgelegde lijsttrekker hebben. Dit gebeurt, in tegenstelling tot bij de partijen, zonder gelobby, moddergooien of vriendjespolitiek. Wel mét heel veel samenwerking, positivisme en enthousiasme.

Campagne

Nu begint het échte werk pas! Als kandidaat draag je mee de naambekendheid en de idee van conflictvrije en participatieve democratie uit. Een echte campagne dus. Je gaat de straat op of spreekt voor groepen, en vooral (want uiteindelijk draait het hier allemaal om): je luistert naar burgers. Wie opkomt voor de Burgerlijst moet weten wat er bij de inwoners van Antwerpen leeft, waar ze zich zorgen om maken en waar ze blij van worden. Een goede oefening voor wanneer je gemeenteraadslid wordt, dan ben je namelijk de rechtstreekse vertegenwoordiger van alle burgers!

Na de verkiezingen

En nu?

14 oktober wordt een heel spannende dag voor iedereen die iets te maken heeft met de Burgerlijst Natuurlijk hopen we op een mooi resultaat. Gaat de Burgerlijst over de kiesdrempel (dat lukt al vanaf 5%!), dan zullen er verkozenen in de gemeenteraad zetelen.

Wat er na de verkiezingen gebeurt, hangt af van hoe de kiezer de kaarten heeft geschud. De lijst met de hoogste score zal op zoek gaan naar coalitiepartners. Of de verkozenen van de Burgerlijst, indien uitgenodigd door andere partijen, mee zullen stappen in een coalitie zal voorwerp van discussie zijn. Omdat we geen programma hebben, zijn we een makkelijke gesprekspartner. Het enige wat de partijen die een meerderheid willen vormen moeten doen, is burgerinspraak toelaten in al hun beslissingen…

Blijven de partijen halsstarrig vasthouden aan regeren zonder inspraak te vragen gedurende 6 jaar? Dan zullen we vanuit de oppositie de stem van de Burgerraden vertolken.

Gemeenteraadslid zijn

Gemeenteraad

In principe krijgen verkozenen een mandaat van 6 jaar, maar er wordt bij de partijen regelmatig een raadslid vervangen. De gemeenteraad vindt ongeveer 1 keer per maand plaats (niet in juli en augustus), in deze legislatuur is dat op maandagavond. De vergadering kan 5 uur duren, dus verkozenen kunnen best hun energy bars en andere suikers meenemen in hun overlevingspakket. Verder aan te raden: een kussentje en een abonnement bij de kinesist. De raadzaal van het stadhuis wordt gerenoveerd dus de eerste jaren wordt er uitgeweken naar het Bernarduscentrum op de Lombardenvest (de houten bankjes zijn er allesbehalve ergonomisch, naar verluidt).

Commissies

Naast de gemeenteraad zijn er ook gemeenteraadscommissies. Deze commissies gaan vooraf aan de gemeenteraad. Elke schepen krijgt zijn eigen commissie waar de punten die onder zijn of haar bevoegdheid vallen besproken worden. Hier kunnen de raadsleden vragen stellen over bepaalde punten en wordt er, voorlopig veel te weinig constructief, gediscussieerd.

Er kunnen nog vergaderingen binnen de stad zijn waarbij vertegenwoordiging nodig zal zijn.

Dat was het officiële luik, maar daarbij eindigt het natuurlijk niet. Bij uitklapdemocratie wordt de burger nauw betrokken bij het bestuur van de stad. Zo is er nu al een burgerraad waar de voorgestelde beslissingen van de volgende gemeenteraad bekeken worden. Dit orgaan zal voor de verkozenen belangrijk zijn. De vragen, opmerkingen en suggesties op concrete dossiers die op de burgerraad naar boven komen, neemt het raadslid mee naar de commissies en de gemeenteraad.

Relatie met burgerraad

De burgerraad volgt het tempo van de gemeenteraad. De hele besluitenbundel van de komende gemeenteraad staat ter beschikking voor eender wie wil participeren. Het doel is om dossiers kritisch te lezen. Eventuele vragen of opmerkingen worden doorgestuurd naar de commissieleden zodat het op de vergadering aan bod kan komen. Wanneer de Burgerlijst verkozenen heeft in de gemeenteraad dan zullen zij zelf deze punten aanbrengen in de commissies en/of de raad. Dan is inspraak dus gegarandeerd. Dit betekent dat de burgerraad een belangrijk orgaan zal zijn om invloed te hebben op de eerstvolgende beslissingen die genomen zullen worden.

FAQ

Gaan de verkozenen wel doen wat gevraagd is?

Wettelijk kan je verkozenen nergens toe dwingen en “partijdiscipline” klinkt sowieso fout, toch? Maar de kandidaten worden zorgvuldig uitgekozen en zo goed mogelijk voorbereid. Bovendien vragen we ze een democratische eed te zweren en te ondertekenen.

Kan een verkozene in het schepencollege terecht komen?

Dat is mogelijk. Alles hangt dan af van welke meerderheidscoalitie er gevormd wordt. In de meerderheid stappen en eventueel een schepen afleveren behoort dus tot de mogelijkheden.

Hoe kom ik te weten wie er op de lijst zal staan en wat voor mensen het zijn?

De selectie zal transparant verlopen. De kandidaten zullen op de website komen te staan. Op basis van hun profiel kan je al één en ander te weten komen. Maar we zullen ook ons best doen om zo veel mogelijk face-to-face ontmoetingen mogelijk te maken. Zo kan je ze ook echt een keer zien en spreken. Het hele punt van dit initiatief is burgers dichter bij de verkozenen brengen en een samenwerking mogelijk maken. Daar zullen we dus voor zorgen.

Valt er iets te verdienen met op de lijst staan?

In beginsel niet. Om de vergoedingen moeten mensen het dus niet doen. Verkozenen krijgen wel een vergoeding om aanwezig te zijn op vergaderingen van de gemeenteraad en haar commissies, maar dat zal niet in verhouding staan met de tijdsinvestering. Mensen die op de lijst willen staan, zullen het doen omdat ze heel graag een bijdrage willen leveren aan onze stad.