Rafaël van Gogh

Professioneel

Staflid en beleidsadviseur Provinciaal Onderwijs Antwerpen in de beleidsvelden Integrale Kwaliteitszorg, Mondialisering en Logistiek

Vrijwilliger

Rode Kruis (vroeger), ROMA, Toneelgezelschap, Burgerlijst

Interesses

Zee, reizen, politiek, engagement.

Passies

Mensen, echtgenote, theater, sport, dansen, dialoog, ...

Wat anderen zeggen over mij

Raf van Gogh is een gedreven, talentvolle maar vooral inspirerende en actieve burger. Voor Raf staat maatschappelijk belang en zeker geen individueel winstbejag op de eerste plaats. Raf gelooft in vrijwilligerswerk als het hogere doel. Hij is dan ook al heel zijn leven vrijwilliger, startend bij het Rode Kruis en momenteel een actieve kracht in de Roma. Hij is een mens met het hart op de goede plaats. Dialoog, overleg en vooral het oog op gelijkwaardigheid van elke burger is zijn streefdoel. Geen hiërarchische maar familiale structuren in organisaties, verenigingen en zelfs in de politiek. Vandaar dat de Burgerlijst hem op het lijf geschreven is!
Echtgenote

Als ik mijn papa in drie woorden zou omschrijven, dan koos ik voor ‘inspirerend’, ‘ambitieus’ en ‘volhardend’. Inspirerend, omdat hij bepaalde idealen heeft. Ambitieus, omdat hij zoekt naar manieren hoe je deze idealen kan nastreven. En volhardend, omdat hij stappen onderneemt om deze idealen daadwerkelijk te bereiken. Eigenlijk hoort er ook nog een vierde eigenschap bij. Namelijk ‘dromer’. Mijn papa droomt over verandering, of beter: verbetering, en hoe hij die teweeg kan brengen. En dat maakt van hem de perfecte, geëngageerde burger.
Dochter

Raf ken ik als een persoon die zeer gedreven voor iets kan gaan. Wanneer een bepaald afgesproken doel moet bereikt worden zal hij er alles aan doen om dit te bereiken. Zaken, buiten de privésfeer, waar hij zich achter wil zetten moeten een duidelijk maatschappelijke toegevoegde waarde hebben anders zal hij zijn energie er niet kunnen insteken.
Broer

Raf is zeer vlot in de omgang en steeds bereid om in positief debat tot een gezamenlijke oplossing te komen. Het is een uitmuntend goed toneelspeler in vriendenkring verband. Ook zijn contacten met burgers van vreemde origine zijn zeer voorbeeldig. Raf is zeer geëngageerd. Eens zijn keuze gemaakt is, zal hij zich 100 % inzetten om het doel te bereiken. In gezinsverband is hij een goede vader en heeft hij een goed contact met al zijn kinderen. Hij stelt alles in het werk om het familiale leven zijn plaats te geven. Familiebijeenkomsten zijn voor hem heilig en hebben, in de mate van het mogelijke, voorrang op alle andere engagementen. Hij is steeds bereid om te helpen, daar waar het kan en nodig blijkt.
Vader

Raf van Gogh is een inspirator. Hij is zeer getalenteerd in het stimuleren van vooruitgang en het aanspreken van de juiste mensen om tot resultaat te komen. Raf is een denker, hij is zeer taalvaardig, humoristisch en kan een gezelschap vlot entertainen. Het is een goede vriend, betrouwbaar en hij heeft steeds een luisterend oor.
Collega en vriend

Raf is een zeer toegankelijk persoon en voor iedereen steeds bereikbaar. In zijn werk probeert hij nieuwe inventieve ideeën uit te werken wat voor sommigen lijkt op ongeordendheid. De betrokkenheid van andere mensen hierbij vindt hij essentieel om tot een goed eindresultaat te komen. Hij heeft een duidelijk standpunt dat hij altijd zal verdedigen en toelichten. In alle omstandigheden blijft hij een behulpzaam persoon waar je steeds op kunt rekenen.
Collega en vriendin