Christophe Patyn
  • 2000

Interesses

energietransitie, mobiliteit

Waarom ben ik kandidaat?

Vanaf het moment dat ik boven het raam uitkwam, keek ik met de grootouders vaak naar de schepen op de Schelde vanuit hun appartement op de kaai. De bomma nam me in de zomer mee om inkopen te doen in de Hoogstraat en de Grand Bazar. Toen ik eindelijk groot genoeg was om op eigen benen te staan, moest en zou ik in Antwerpen studeren. Nu woon ik al een tijd in het centrum van de koekenstad. Ik denk dat de inwoners genoeg talent hebben om tot snellere, effectievere en meer gedragen besluitvorming te komen. Zo zouden ze het hoofd kunnen bieden aan de problemen die een steeds complexer wordende samenleving met zich meebrengt. Participatie is voor mij daarom de logische volgende stap in het democratiseren van onze stad.

Wat anderen zeggen over mij

Ik ken Christophe als een gedreven persoon. Hij deinst niet terug voor kritiek maar is ook niet bang zijn mening te geven indien deze kan bijdragen. Christophe’s motivatie om oplossingen te zoeken lijkt onuitputtelijk. Hij is optimistisch wanneer het kan, realistisch wanneer dat het beste is en ambitieus wanneer het nodig is.
Een collega

Christophe’s love for others originates from a goal of improving that person’s life. Whether it’s working towards an achievement, listening as a soundboard, joking to break a smile, he somehow finds a way to comfort yet also strengthen a bond. I am a more confident, supported, and socially aware person because of him, and I know there are many others like me. His rationality is his gift and his charm, and I see myself and the world with clarity through his eyes.
Een familielid

Ik kijk op naar Christophe voor zijn wilskracht om te zijn wie hij wilt/moet zijn. Geen excuses over de situatie of externe factoren maar een bewuste en vrije keuze om te staan waar hij staat. Een van de weinige mensen die echt op hoog niveau aan zelfontwikkeling doet en zich her-uitvindt door zich te informeren, een mening te vormen en - enorm belangrijk - deze vervolgens ook uit te voeren. Het nodige geduld om andere mensen zijn gedachtegang te laten volgen is soms wel een uitdaging.
Een vriend

Contact: christophe.patyn@burgerlijst.be
Volg Christophe op Twitter